Lakimiehen laatima vuokrasopimus edullisesti kotiisi toimitettuna

 • asuinhuoneiston vuokrasopimus 69 euroa (sis.alv)
 • vuokrasopimuksen tarkistuttaminen 59 euroa (sis.alv)

Miksi käyttää Verkkoasiakirja.com-palvelua?

 • saat lakimiehen laatiman edullisen, laadukkaan ja yksilöllisen vuokrasopimuksen
 • lakimiehemme ovat jatkuvasti käytettävissäsi ennen ja jälkeen tilauksen
 • saat valmiin vuokrasopimuksen joutuisasti joko postitse tai sähköpostitse
 • saat 30 päivän muutostakuun ja 14 päivän peruutusoikeuden

Oletko epävarma siitä, minkälaisen vuokrasopimuksen haluaisit?

 • Voit olla meihin veloituksetta yhteydessä myös ennen vuokrasopimuksen tilaamista. Kerromme mielellämme erilaisista vuokrasopimuksista ja juuri sinulle parhaista vaihtoehdoista.

Mitä vuokrasopimuksen tarkistuttaminen tarkoittaa?

 • tarjoamme tarkistuttamispalvelua kiinteään hintaan, jotta sinun ei tarvitse arvuutella palvelusta aiheutuvia kuluja
 • voit tarkistuttaa palvelumme kautta sopimuksesi pätevyyden tai sen ehtojen asianmukaisuuden
 • saat lakimiehen arvion vuokrasopimuksesta muutaman arkipäivän kuluessa tilauksesta

Kuinka tilaat vuokrasopimuksen?

1. Täytä asiakirjalomake

1. Täytä asiakirjalomake

 • klikkaa sivun oikeasta yläkulmasta "tilaa vuokrasopimus" -painiketta
 • täytä sopimuksen perustiedot
 • saat maksutiedot sähköpostitse
2. Otamme sinuun yhteyttä

2. Otamme sinuun yhteyttä

 • lakimies ottaa si­nuun yh­te­yt­tä
 • selvitämme juuri sinulle parhaan vaihtoehdon
 • lakimies laatii vuokrasopimuksesi
3. Saat valmiin asiakirjan

3. Saat valmiin asiakirjan

 • saat vuokrasopimuksen muu­ta­man arkipäivän si­säl­lä ti­la­uk­sesta
 • saat lisäksi kattavan ohjeistuksen jälkitoimenpiteistä

Asuinhuoneiston vuokrasopimus - lisätietoa

Tilaa asuinhuoneiston vuokrasopimus verkossa

Uuteen asuntoon muuttaminen on vuokralaiselle suuri askel, mutta niin on myös uuden vuokralaisen asuttaminen vuokranantajalle. Sopivan vuokralaisen löytäminen ei välttämättä ole helppoa. Tämänkin vaiheen jälkeen on äärimmäisen tärkeää, että vuokrasopimus on laadittu siten, että sopimus suojaa asianmukaisesti molempien osapuolien oikeuksia. Sopimuksiin liittyvät erimielisyydet työllistävät esimerkiksi kuluttajariitalautakuntaa vuosi vuodelta enemmän ja useimmiten valittajana onkin vuokranantajan toimintaan tyytymätön vuokralainen.

Voit todennäköisemmin välttyä kalliilta riitaisuuksilta laatimalla asianmukaisen vuokrasopimuksen. Ongelmatilanteissakin vuokranantajan ja myös vuokralaisen paras turva on huolellisesti tehty sopimus. Epäselvää sopimusehtoa tulkitaan usein vuokranantajan vahingoksi. Tästä syystä vuokrasopimuksen ehtojen tulee olla asianmukaisia ja selkeitä. Me huolehdimme siitä puolestasi. Halutessasi vastaamme myös asuinhuoneiston vuokraukseen liittyviin muihin kysymyksiin

ASUINHUONEISTON VUOKRAAMINEN

Vuokrasopimuksella huoneiston käyttöoikeus luovutetaan vastiketta vastaan. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, jollei muuta ole sovittu. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sen voimassaoloajan umpeuduttua. Sopimus päättyy sopimuksen irtisanomisen, purkamisen tai lakkaamisen johdosta taikka sopimalla sen päättymisestä. Vuokrasopimus ja sen muutos on tehtävä kirjallisesti tai muutoin sopimuksen katsotaan olevan voimassa toistaiseksi.

Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä siitä on sovittu. Jos on sovittu, että vuokranantaja saa vuokrasuhteen aikana yksipuolisesti määrätä vuokran korotuksen ajankohdan tai määrän, niin on sovittava myös siitä perusteesta, jonka mukaan vuokraa sopimussuhteen aikana saadaan korottaa. Muutoin sopimusehto on mitätön. Vuokranantajan on myös ennen korotetun vuokran voimaantuloa kirjallisesti ilmoitettava vuokralaiselle uusi vuokra ja sen voimaantuloajankohta.

Jos vuokrasopimuksen ehdon soveltaminen olisi hyvän tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta, ehtoa voidaan myös sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisen vuokrasopimuksen sovitteluun sovelletaan lisäksi kuluttajansuojalain säännöksiä.

Sen varalle, että vuokralainen ei täytä velvoitteitaan voidaan asettaa kohtuullinen vakuus, joka ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin kolmen kuukauden vuokran määrää vastaava määrä. Huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen voi kohtuudella vaatia huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, jollei muusta kunnosta ole sovittu. Usein vuokrasopimuksessa mainitaankin, että asunto vuokrataan siinä kunnossa kuin se sopimuksentekohetkellä on. Järkevää on valokuvata asunto ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN

Vuokranantajan irtisanoessa sopimuksen on irtisanomisaika kuusi kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden. Muussa tapauksessa irtisanomisaika on kolme kuukautta. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen on irtisanomisaika yksi kuukausi. Sopimusehdoilla ei voida lyhentää vuokranantajan irtisanomisaikaa tai pidentää vuokralaisen irtisanomisaikaa. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Jos puolisot asuvat yhdessä vuokraamassaan tai toisen heistä vuokraamassa yhteisenä kotina käytettävässä asuinhuoneistossa, ei puoliso saa irtisanoa vuokrasopimusta ilman toisen puolisen suostumusta.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus muun muassa, jos vuokralainen laiminlyö vuokran suorittamisen, vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää taikka vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti. Jos purkamisperusteen aiheuttaneella menettelyllä on vain vähäinen merkitys, ei oikeutta purkamiseen kuitenkaan ole. Vuokranantajan on lisäksi vedottava vuokrasopimuksen purkamisperusteeseen kohtuullisessa ajassa siitä, kun se on tullut vuokranantajan tietoon.

JÄLLEENVUOKRAAMINEN

Jälleenvuokrauksella tarkoitetaan sitä, että vuokralainen vuokraa edelleen koko huoneiston vuokranantajan vuokrasopimuksessa tai erikseen antaman luvan perusteella yhdelle tai usemmalle henkilölle eli jälleenvuokraiselle. Alivuokrasuhde syntyy, kun vuokralainen luovuttaa vain osan vuokraamastaan huoneistosta toisen käytettäväksi.