LAKIMIEHEN LAATIMA HAASTEHAKEMUS EDULLISESTI KOTIISI TOIMITETTUNA

 • haastehakemus velkomusasiassa (sopimuksen mukaan)

Miksi käyttää Verkkiasiakirja.com-palvelua?

 • saat lakimiehen laatiman edullisen, laadukkaan ja yksilöllisen asiakirjan
 • lakimiehemme ovat jatkuvasti käytettävissäsi ennen ja jälkeen tilauksen
 • saat valmiin asiakirjan joutuisasti joko postitse tai sähköpostitse
 • saat 30 päivän muutostakuun ja 14 päivän peruutusoikeuden

Aloita tilaaminen tästä:

Oletko epävarma siitä, minkälaisen haastehakemuksen haluaisit?

 • Voit olla meihin veloituksetta yhteydessä myös ennen asiakirjan tilaamista. Kerromme mielellämme juuri sinulle parhaista vaihtoehdoista.

Kuinka tilaat haastehakemuksen?

1. Täytä asiakirjalomake

1. Täytä asiakirjalomake

 • klikkaa sivun oikeasta yläkulmasta "tilaa haastehakemus" -painiketta
 • täytä hakemuksen perustiedot
 • saat maksutiedot sähköpostitse
2. Otamme sinuun yhteyttä

2. Otamme sinuun yhteyttä

 • lakimies ottaa si­nuun yh­te­yt­tä
 • selvitämme juuri sinulle parhaan vaihtoehdon
 • lakimies laatii haastehakemuksesi
3. Saat valmiin asiakirjan

3. Saat valmiin asiakirjan

 • saat haastehakemuksen muutaman arkipäivän si­säl­lä ti­la­uk­sesta
 • saat lisäksi kattavan ohjeistuksen jälkitoimenpiteistä

HAASTEHAKEMUS VELKOMUSASIASSA - LISÄTIETOA

Tilaa haastehakemus velkomusasiassa

Mikäli sinulle velkaa oleva henkilö kieltäytyy velan maksusta, voit saada velan perityksi häneltä tuomioistuimen antaman tuomion perusteella. Velan perinnässä voidaan turvautua ulosottomiehen apuun silloin kun velkasuhde on vahvistettu tuomioistuimessa. Käräjäoikeudet antavat ulosottokelpoisia tuomioita esimerkiksi riidattomissa velkomus- ja häätöasioissa.

Haastehakemuksessa esitettyjen vaatimusten tulee olla tarkasti yksilöityjä ja huolellisesti perusteltuja. Aiheettomat ja perustelemattomat vaatimukset johtavat usein kantajan kannalta ikävään lopputulokseen - kanteen hylkäämiseen ja oikeudenkäyntimaksun maksamiseen. Autamme sinua aiheellisten vaatimusten tunnistamisessa ja perustelemisessa. 

Riita-asia tulee vireille, kun kantajan lähettämä kirjallinen haastehakemus saapuu käräjäoikeuden kansliaan. Haastehakemuksessa kantaja esittää, mitä hän vaatii vastaajalta ja millä perusteella. Jos kysymyksessä on yksinkertainen riidaton velka-asia, haastehakemuksen perustelujen ei tarvitse olla niin yksityiskohtaiset kuin riitaiseksi tiedetyssä asiassa. Myöskään todistelua ei tarvitse ilmoittaa haastehakemuksessa. Menettely tuomioistuimessa jatkuu siten, että asiassa kuullaan vastaajaa. Mikäli hän myöntä kanteen, asia ratkaistaan kantajan hyväksi tuomiolla. Jos vastaaja ei vastaa mitään, asia voidaan ratkaista yksipuolisella tuomiolla kantajan hyväksi. Tämä tarkoittaa velkasuhteen vahvistamista ulosottokelpoisella tuomiolla. 

Riita-asian kantajalta (eli velkojalta) peritään oikeudenkäyntimaksu. Vuonna 2014 riidattoman velkomusasian oikeudenkäyntimaksu (käräjäoikeusmaksu) yksipuolisella tuomiolla ratkaistavassa asiassa on 80 euroa. Jos asianosainen ei suoriudu oikeudenkäynnistä aiheutuvista kustannuksista, nämä voidaan tietyin edellytyksin maksaa valtion varoista. Kantaja voi vaatia hakemuksessa, että vastaajan (eli velallisen) on maksettava asiasta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ja -maksut, jolloin velkojalla on mahdollisuus saada haastehakemuksen tekemisestä aiheutuneet kulut ulosoton kautta. Pääsääntöisesti vaadittavien oikeudenkäyntikulujen määrä voi olla korkeintaan (vuonna 2014) 50 euroa velan pääoman ollessa alle 300 euroa, 80 euroa velan pääoman ollessa 300-1000 euroa ja 110 euroa velan pääoman ollessa yli 1000 euroa. 

Ulosottohakemus voidaan toimittaa ulosottomiehelle henkilökohtaisesti, lähettiä käyttäen, postitse tai sähköisesti. Ulosottohakemukseen tulee liittää tuomioistuimen päätös tai muu ulosottoon oikeuttava asiakirja. Jos saaminen perustuu juoksevaan velkakirjaan, vekseliin tai shekkiin, tulee tämä liittää alkuperäisenä hakemukseen