Lakimiehen laatima hoitoitahto tai hoivatahto edullisesti kotiisi toimitettuna

 • hoitotahto tai hoivatahto 99 euroa (sis.alv)
 • hoito-, hoiva- ja hautaustahto yht. 119 euroa (sis.alv)

Miksi käyttää Verkkoasiakirja.com-palvelua?

 • saat lakimiehen laatiman edullisen, laadukkaan ja yksilöllisen asiakirjan
 • lakimiehemme ovat jatkuvasti käytettävissäsi ennen ja jälkeen tilauksen
 • saat valmiin asiakirjan joutuisasti joko postitse tai sähköpostitse
 • saat 30 päivän muutostakuun ja 14 päivän peruutusoikeuden

Oletko epävarma siitä, minkälaisen hoito- tai hoivatahdon haluaisit?

 • Voit olla meihin veloituksetta yhteydessä myös ennen asiakirjan tilaamista. Kerromme mielellämme erilaisista hoito- ja hoivatahdoista ja juuri sinulle parhaista vaihtoehdoista.

Kuinka tilaat hoito- tai hoivatahdon?

1. Täytä asiakirjalomake

1. Täytä asiakirjalomake

 • klikkaa sivun oikeasta yläkulmasta "tilaa asiakirja" -painiketta
 • täytä asiakirjan perustiedot
 • saat maksutiedot sähköpostitse
2. Otamme sinuun yhteyttä

2. Otamme sinuun yhteyttä

 • lakimies ottaa sinuun yhteyttä
 • selvitämme juuri sinulle parhaan vaihtoehdon
 • lakimies laatii asiakirjasi
3. Saat valmiin asiakirjan

3. Saat valmiin asiakirjan

 • saat asiakirjan muutaman arkipäivän sisällä tilauksesta
 • saat lisäksi ohjeistuksen jälkitoimenpiteistä

Lisätietoa hoito-, hoiva- ja hautaustahdosta

hoitotahto, hoivatahto, hautaustahto

Hoitotahdolla annetaan ennakolta määräyksiä siitä, miten sen tekijää tulee hoitaa tilanteessa, jossa vakavan sairauden tai onnettomuuden vuoksi hoitotahdon tekijä ei pysty ilmaisemaan tahtoaan hoidon suhteen. Hoivatahdolla ilmaistaan tahto sen suhteen, miten henkilö haluaa elää vanhuuden päivänsä, mikäli ei silloin pysty tahtoaan ilmaisemaan. Hoivatahto eroaa hoitotahdosta esimerkiksi siten, että siinä esitetään tahdonilmaisuja siitä, missä haluaa asua, mitä haluaa arjessaan tehdä sekä toivomus siitä, kuka hänen edunvalvojansa on. Hoivatahdon yhteydessä voidaan ilmaista myös hautaustahto

HOITOTAHTO ELI HOITOTESTAMENTTI

Hoitotahdolla (hoitotestamentti) tarkoitetaan tavallisimmin tahdonilmaisua, jossa henkilö antaa määräyksiä hoidostaan, kun hän ei kykene itse ilmaisemaan tahtoaan.  Hoitotahto pätee myös niihin tilanteisiin, joissa henkilö menettää oikeustoimikelpoisuutensa esimerkiksi vakavan sairauden tai onnettomuuden vuoksi.

Hoitotahdossa määritellään ne tilat, jolloin luovutaan potilaan elämää lyhytaikaisesti pidentävistä, keinotekoisista elintoimintoja ylläpitävistä hoitotoimista. Potilaslain mukaan potilaalle ei saa antaa sellaista hoitoa, joka on vastoin hänen aikaisemmin vakaasti ja pätevästi ilmaisemaa tahtoaan. Hoitotahdossa voidaan myös ilmaista, kenen halutaan tekevän hoitosuostumuksia koskevat päätökset eli valtuuttaa joku läheisistä tekemään tahdonilmaisut siinä tilanteessa, että hoitotahdon tehnyt ei niitä kykene ilmaisemaan itse.

Hoitotahto tehdään vielä nykyisellään kirjallisesti. Se tulee toimittaa sinua hoitavaan yksikköön, mikä tallentaa sen tietokantaansa. Mikäli potilasta hoidetaan useassa hoitopaikassa, tulee hoitotahto toimittaa jokaiseen näistä, sillä lähtökohtaisesti joka yksikössä on eri potilastietokantaohjelmisto. Hoitotahdon voi ja se kannattaa tallentaa Kanta-arkiston Omakantaan. Tulevaisuudessa tavoitellaan tilaa, jossa jokainen hoitava yksikkö saa tiedon hoitotahdosta internetin välityksellä suoraan Kanta-arkistosta. Toimitamme hoitotahdon sekä kirjallisena että sähköisenä asiakirjana, jotta sen tallentaminen Kanta-arkistoon on helppoa ja vaivatonta. 

HOIVATAHTO

Hoivatahdon avulla henkilö voi ilmaista toiveita esimerkiksi hoivaan ja hoitopaikkaan liittyvissä kysymyksissä omien elämänarvojensa mukaisesti. Hoivatahto voi sisältää myös taloudellisiin asioihin liittyviä toiveita, kuten esimerkiksi toiveen siitä, että potilaan omaisuutta käytetään hänen parhaan mahdollisen hoidon ja hoivan järjestämiseksi. Hoivatahtoon voidaan liittää toive siitä, kenet tulee valita edunvalvojaksi, jos sellainen määrätään. Hoivatahdon sitovuuden pohja löytyy useiden lakien tarkoituksesta, ei kuitenkaan suoraan lain kirjaimesta. Kuitenkin esimerkiksi edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu on sitoutunut toimimaan päämiehensä (eli sen kenen puolesta hän toimii) tahdonilmaisun mukaisesti ja hoivatahdossa voidaan ilmoittaa tällainen tahto, jota edunvalvojan tulee noudattaa sillä uhalla, että hänet voidaan vapauttaa tehtävästään.

Tämä poikkeaa edunvalvontavaltuutuksesta siten, että valtuutuksella valtuutuksen tekijä on etukäteen nimennyt tulevan edunvalvojansa. Tässä esitetty toivomus tarkoittaa tuomioistuimelle esitettyä toivomusta siitä, kenen edunvalvojan tulisi olla. Tämä ei ole siis yhtä sitovaa kuin edunvalvontavaltuutuksella valtuutetun henkilön määrääminen. 

Mikäli edunvalvoja määrätään ja hänen kelpoisuutensa piiriin kuuluu päämiehen henkilöä koskevat asiat, tekee edunvalvoja ja aiemmin hoitoa koskevia päätöksiä tekevä henkilö yhdessä päämiehen hoitoa koskevat päätökset. Edunvalvojan ja läheisten ollessa erimielisiä hoitoa koskevista päätöksistä, potilaan etua punnitsee lääkäri. 

On kuitenkin syytä muistaa, että niin kauan, kuin päämies eli tämän hoivatahdon tekijä ymmärtää itselleen tehtävän hoitotoimenpiteen merkityksen ja kykenee tahtonsa ilmaisemaan, hän ilmaisee sen itse. 

HAUTAUSTAHTO

Hoivatahdossa voidaan antaa myös hautausta koskevia toiveita. Nämä eivät juridisesti välttämättä sido omaisia, mutta kirjallisesti annetut ohjeet ja toiveet ovat luotettava osoitus henkilön tahdosta.