Lakiosailmoitus

  • lakiosailmoitus (hinta sopimuksen mukaan)

Kuinka tilaat lakiosailmoituksen?

  • jätä maksuton yhteydenottopyyntö
  • yksinkertaisissa tilanteissa laadimme asiakirjoja etätoimeksiantona kaikkialle Suomeen
  • Varsinais-Suomen alueella laadimme asiakirjoja toimistollamme tai vaivattomasti asiakkaan luona

Jätä yhteydenottopyyntö tästä:


Lisätietoa lakiosailmoituksesta

Tilaa lakiosailmoitus verkossa

Rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on oikeus lakiosaan perittävän omaisuudesta. Lakiosa on puolet lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Testamentti on siten perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta. Perillinen ei voi vedota testamentin tehottomuuteen, jos hän on perittävän kuoltua luopunut lakiosastaan. Perittävä voi kuitenkin tehdä perillisen perinnöttömäksi, jolloin perillisellä ei ole oikeutta lakiosaan. Edellytyksenä perinnöttömäksi tekemisellä on, että perillinen on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä, taikka että perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Perinnöttömäksi tekemisestä on määrättävä testamentissa ja samalla mainittava määräyksen peruste. Sen, joka vetoaa tällaiseen määräykseen, on myös näytettävä peruste toteen.

Perillisen on vedottava testamentin tehottomuuteen ilmoittamalla lakiosaa koskeva vaatimuksensa testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu todistettavasti tiedoksi perilliselle. Jos lakiosaa koskevaa vaatimusta ei ole saatu ilmoitetuksi testamentin saajalle sen vuoksi, että hänen voidaan olettaa asiassa ilmenneiden seikkojen perusteella välttelevän vaatimuksen tiedoksiantoa tai että hänen osoitteensa on tuntematon, lakiosaa koskeva vaatimus voidaan tehdä myös ilmoittamalla siitä edellä mainitun ajan kuluessa julkaistavassa virallisessa lehdessä.

Mikäli kaipaat lisätietoja lakiosaan, lakiosailmoitukseen tai perinnöttömäksi tekemiseen liittyen, voit ottaa yhteyttä puhelimitse 050 470 0486, sähköpostitse asiakaspalvelu@verkkoasiakirja.com tai täyttämällä alla oleva yhteydenottopyyntö.