Lakimiehen laatima perinnönjakosopimus edullisesti

  • perinnönjakosopimus (hinta sopimuksen mukaan)

Kuinka tilaat perinnönjakosopimuksen?

  • lähettämällä maksuttoman yhteydenottopyynnön
  • yksinkertaisissa tilanteissa laadimme perinnönjakosopimuksia etätoimeksiantoina kaikkialle Suomeen
  • Varsinais-Suomen alueella laadimme perinnönjakosopimuksia toimistollamme tai vaivattomasti asiakkaan luona

Jätä yhteydenottopyyntö tästä:


Lisätietoa perinnönJAOSTA

Tilaa perinnönjakosopimus verkossa

Kun perunkirjoitus on tehty, kuolinpesän osakkailla on seuraavat vaihtoehdot:

1) Pitää pesä jakamattomana. Tämä ei edellytä osakkailta erityisiä toimia.

2) Tehdä perinnönjakosopimus joko kokonaisena tai osittain, eli jakaa joko osa omaisuudesta (vaikkapa vain rahavarat) tai koko omaisuus osakkaiden kesken yhteisellä sopimuksella. Teemme Varsinais-Suomen alueella kaikenlaisia perinnönjako- sekä ositussopimuksia.

3) Hakea käräjäoikeudelta pesänselvittäjän ja/tai -jakajan määräämistä. Tämä on tarpeen, jos pesän osakkaat eivät pääse sopuun jaosta tai vaikkapa omaisuuden arvostuksesta sekä yleensä silloin, kun joku osakkaista on edunvalvonnassa. Pesänjakajan määräämistä voi hakea kuka tahansa kuolinpesän osakas yksinkin ilman muiden osakkaiden myötävaikutusta. Tällöin muille osakkaille on kuitenkin varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Pesänjakajan määrääminen edellyttää tehtävään määrättävän suostumusta. Suostumuksemme saat ottamalla yhteyttä.

PERINNÖNJAKOSOPIMUS ETÄTYÖNÄ KAIKKIALLE SUOMEEN

Yksinkertainen perinnönjako on mahdollista tehdä kauttamme myös etätyönä minne tahansa Suomeen. Tämä tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun jaettavana on vain käteistä rahaa ja vähäarvoista irtainta omaisuutta. Perinnön jakaminen sopimuksella ei pääsääntöisesti onnistu esimerkiksi silloin, jos pesän osakas on edunvalvonnassa tai jonkin osakkaan pesäosuus on ulosmitattu. Kukin osakas voi myös yksinään estää sopimuksella tehtävän perinnönjaon ja vaatia pesänselvittäjän määräämistä käräjäoikeudelta. Jotta perinnönjakosopimusta voidaan käyttää, tulee osakkaiden olla ehdottoman yksimielisiä.

Jos edesmennyt henkilö oli eläessään avioliitossa ja ositusta ei ole vielä toimitettu, on perinnönjaon yhteydessä toimitettava myös omaisuuden ositus puolisoiden välillä.

PERINNÖNJAKOSOPIMUS TOIMISTOLLAMME TAI ASIAKKAAN LUONA

Laadimme Varsinais-Suomen alueella perinnönjakosopimuksia esimerkiksi vaivattomasti asiakkaan kotona. Kohtalaisen yksinkertaisissa tilanteissa, siis silloin kun jaettava omaisuus omistussuhteineen ei ole kovin monimutkaista ja osakkaat ovat päässeet täyteen yhteisymmärrykseen omaisuuden arvostamisesta ja jakamisesta, voimme laatia perinnönjakosopimuksen etätyönä myös mihin tahansa muualle Suomeen. Voit ottaa maksutta yhteyttä joko allaolevalla yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse asiakaspalvelu@verkkoasiakirja.com tai puhelimitse 050 470 0486 tavallisen puhelun hinnalla selvittääksesi, sopiiko etätyönä tehtävä perinnönjakosopimus sinun tilanteeseesi.

Ennen yhteydenottoa suosittelemme ottamaan esille vainajan jälkeen tehdyn perukirjan. Siitä löytyy suurin osa tiedoista, joita perinnönjakosopimusta laadittaessa tarvitaan.

PESÄNJAKAJANA JA -SELVITTÄJÄNÄ TOIMIMINEN RIITAISESSA KUOLINPESÄSSÄ

Toimistomme lakimiehet toimivat myös käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja -jakajina Varsinais-Suomen alueella, tai mikäli se on tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaista, myös muualla Suomessa. Voit itse täyttää hakemuksen ja osoittaa sen vainajan kuolinhetken kotikunnan toimivaltaiselle käräjäoikeudelle. Vaihtoehtoisesti voimme ohjata sinut yhteistyötoimistomme lakimiehelle, joka voi toimia asiamiehenäsi, kun haluat toimistomme lakimiehen pesänselvittäjäksi tai -jakajaksi. Nykyisen oikeuskäytännön myötä emme kuitenkaan voi asiamiehinäsi hakea itseämme pesänselvittäjiksi ja -jakajiksi esteellisyys-syistä. Mallihakemuksen pesänjakajan määräämiseksi saat ottamalla yhteyttä.

Voit ottaa maksutta yhteyttä joko sivun yläreunassa olevalla yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse asiakaspalvelu@verkkoasiakirja.com tai puhelimitse 050 470 0486 tavallisen puhelun hinnalla kysyäksesi lisätietoja.