Perinnöstä luopuminen

  • asiakirja perinnöstä luopumiseksi (hinta sopimuksen mukaan)

Kuinka tilaat perinnöstä luopumista koskevan asiakirjan?

  • jätä maksuton yhteydenottopyyntö
  • yksinkertaisissa tilanteissa laadimme asiakirjoja etätoimeksiantona kaikkialle Suomeen
  • Varsinais-Suomen alueella laadimme asiakirjoja toimistollamme tai vaivattomasti asiakkaan luona

Jätä yhteydenottopyyntö tästä:


Lisätietoa perinnöstä luopumisesta

Perinnöstä luopumisilmoitus

Perillisellä on oikeus luopua oikeudestaan perintöön, mikäli hän ei ole ehtinyt ryhtyä sellaisiin toimiin, että hänen voidaan katsoa ottaneen perinnön vastaan. Jos perittävä luopuu osuudestaan vastikkeetta, siirtyy luopujan osuus sille, joka olisi ollut oikeutettu perintöön, jos luopuja olisi kuollut ennen perittävää. Luopumisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava. Luopumistahto voidaan ilmaista myös perunkirjoituksessa. Perinnöstä luopuminen on ilmoitettava joko kuolinpesän osakkaille, pesänselvittäjälle, pesänjakajalle, testamentin toimeenpanijalle tai pesänhoitajalle. Jotta perillinen voisi velkojiaan sitovasti luopua perinnöstä, on ilmoitus tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen sai tiedon perittävän kuolemasta tai perinnöstä.