Lakimiehen laatima vakuutuskorvausvaatimus potilasvahinkoasiassa 

  • Jätä yhteydenottopyyntö, teemme sinulle tarjouksen 1-2 arkipäivän sisällä

  • Laadimme puolestasi korvaushakemuksen potilasvahinkokeskukselle tai potilasvahinkolautakunnalle
  • Antamiasi tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 

 

Potilasvahinkovakuutuksesta voidaan korvata sairaanhoidosta, tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta, ansiomenetyksestä, sekä kuolintapauksesta aiheutuneita kuluja. Korvattavaksi voi tulla ylimääräiset, tarpeelliset kustannukset. Vakuutus on lakisääteinen, joten sen piiriin kuuluvat kaikki Suomessa hoitoa vastaanottaneet henkilöt. 

Potilasvahingon korvaamista voit hakea potilasvahinkokeskuksesta myös itse. Löydät keskuksen sivut ja korvaushakemuksen osoitteesta www.pvk.fi. Mikäli saat hakemukseesi kieltävän vastauksen, ota meihin yhteyttä ja autamme sinua korvausasiassasi potilasvahinkolautakunnassa sekä tarvittaessa tuomioistuimessa. 

Määräaika korvauksen hakemiselle on normaalisti 3 vuotta siitä hetkestä kun vahinko ilmeni tai sen olisi pitänyt ilmetä ja erityisten ehtojen täyttyessä 10 vuotta vahingon tapahtumahetkestä. Vahingon kärsineelle on näin varattu kohtuullisesti aikaa arvioida vahinkoa ja sen vaikutuksia. 

Potilasvahinkojen johdosta korvausta haetaan vuosittain noin 8000:ssa tapauksessa. Noin kolmasosa hakemuksista johtaa korvauksen myöntämiseen. Kaikki Suomessa hoidettavat potilaat kuuluvat potilasvahinkovakuutuksen alaisuuteen. Mikäli olet epävarma, onko kyseessä potilasvahinko, voi olla järkevää keskustella hoitaneen tahon kanssa asiasta ennen korvauksen hakemista turhan työn välttämiseksi.