Tarkistuta vuokrasopimuksesi lakimiehellä - vaihe 2/2

Kiitos tilauksestasi! Tilausvahvistus ja maksutiedot on nyt lähetetty sähköpostiosoitteeseesi. Tarkistamme asiakirjasi muutaman arkipäivän sisällä. Otamme sinuun tämän jälkeen yhteyttä haluamallasi tavalla joko sähköpostitse tai puhelimitse. Jos si­nul­la on ky­syt­tä­vää ti­lauk­ses­ta­si, voit ot­taa yh­teyt­tä pu­he­li­mit­se 050­ 470 0486 tai säh­kö­pos­tit­se asia­kas­pal­ve­lu@verk­ko­asia­kir­ja.com.

Alla olevan lomakkeen kautta voit toimittaa meille vuokrasopimuksesi esimerkiksi PDF-muodossa. Sopimuksen lähettäminen ta­pah­tuu suo­ja­tus­ti ja lä­het­tä­miä­si tie­to­ja kä­si­tel­lään eh­dot­to­man luot­ta­muk­sel­li­ses­ti.