ADHEESIOPERIAATE

Prosessit, joissa riita- ja rikosasioita käsitellään tuomioistuimissa eroavat toisistaan jonkin verran. Näistä eroista johtuen riita-asiat ja rikosasiat käsitellään tavallisesti erikseen omissa prosesseissaan ja oikeudenkäynneissään.

Adheesio- eli liitännäisperiaatteella voidaan tietyissä tapauksissa kuitenkin saada riita- ja rikosasioihin liittyvät vaatimusket käsitellyiksi yhteisessä oikeudenkäynnissä. Adheesioperiaatteen mukaan pääasian yhteydessä voidaan käsitellä sivuvaateita, jotka kuuluisivat muuten toiseen prosessilajiin.

Adheesioperiaate sisältää sen, että oikeudenkäynnissä, jossa rikoksen johdosta esitetään rangaistusvaatimus, voidaan esittää myös kaikki muut samaan rikolliseen tekoon perustuvat tai siitä johtuvat vaatimukset.