LAKIMIEHEN LAATIMA OSAKASSOPIMUS EDULLISESTI JA VAIVATTOMASTI

  • Osakassopimus alkaen 399,00 euroa (+ alv)

Saat tarjouksen ja tarkemman hinta-arvion osakassopimuksen laatimisesta kahden arkipäivän kuluessa yhteydenottopyynnön lähettämisestä. Osakassopimus on mahdollista laatia sekä etätoimeksiantona että toimistollamme Turussa.

Lähetä tarjouspyyntö tästä:

 
Yrityksen sopimukset.jpg
Yrityksen sopimukset.jpg
Yrityksen sopimukset.jpg
 

Lisätietoa osakassopimuksesta

Osakassopimuksessa sovitaan tavallisesti ainakin yhtiön rahoittamisesta, hallinnoinnista sekä varojen jaosta. Osakassopimus voidaan laatia myös siten, että se koskee vain tiettyä suppeampaa asiakokonaisuutta tai yksittäistä asiaa. Osakassopimuksen yhtiöoikeudellista sitovuutta parannetaan usein esimerkiksi sopimussakko-, vahingonkorvaus- tai muilla seuraamuslausekkeilla sekä salassapito- ja kilpailukieltomääräyksillä. Kaiken kaikkiaan osakassopimus on erityisen hyvä väline turvata osakkeenomistajien oikeuksia sekä yhtiön toiminnan jatkuvuutta ja kehitystä.

Miksi kannattaa tehdä osakassopimus?

Suhteessa yhtiöjärjestykseen osakassopimuksella on monia etuja. Osakassopimus on ensinnäkin sopimuksena joustavampi kuin yhtiöjärjestys. Osakassopimuksen osalta sopimusvapaus on siis laajempi. Osakassopimusta ei myöskään tarvitse rekisteröidä viranomaisessa eikä sitä välttämättä tarvitse hyväksyttää esimerkiksi yhtiökokouksessa. Toinen olennainen etu on, että osakassopimus ei ole julkinen asiakirja. Tavallisesti onkin tehdä yhtiöjärjestyksestä mahdollisimman suppea ja sopia asioista tarkemmin osakassopimuksessa, jolloin yhtiötä ja osakkeenomistajia koskevat tiedot pysyvät olennaisilta osiltaan poissa julkisuudesta.

Yhtiöjärjestys ja osakassopimus

Osakassopimus ja yhtiöjärjestys ovat toisiaan täydentäviä asiakirjoja. Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen laatimisessa kannattaakin miettiä, että miten näistä kahdesta asiakirjasta rakennetaan toimiva kokonaisuus. Osakassopimuksen ehdoilla ei voida suoraan muuttaa yhtiöjärjestyksen sisältöä. Toisaalta, vaikka osakassopimus olisi ristiriidassa yhtiöjärjestyksen kanssa, osakassopimus ei kuitenkaan muodostu merkityksettömäksi, sillä osakassopimuksella voi tästäkin huolimatta olla velvoittava sopimuksen osapuolten välisessä suhteessa. 

Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen vapaamuotoinen sopimus, kun taas yhtiöjärjestys on osakeyhtiölaissa säännelty yhtiön pakollinen asiakirja. Toisin kuin yhtiöjärjestys, osakassopimus voi syntyä myös suullisesti tai osakkaiden käyttäytymisen perusteella. Yhtiöjärjestys sitoo kaikkia osakkeenomistajia, kun taas osakassopimus sitoo vain sopimuksen sopijapuoliksi liittyneitä osakkeenomistajia. Osakassopimus ei myöskään ole viranomaisen valvonnan alainen toisin kuin yhtiöjärjestys.

Miksi kannattaa tilata osakassopimus Verkkoasiakirja.com-palvelusta?

Palvelumme kautta saat osakassopimuksen normaalia huomattavasti edullisemmalla hinnalla. Annamme heti lomakkeen lähettämisen jälkeen tarkan hinnan sopimuksen laatimiselle, sillä toimeksiannon laajuus selviää lomakkeessa annetuista tiedoista. Tällä tavalla molemmat osapuolet säästävät sekä aikaa että kustannuksia, sillä varsinaista alkuneuvottelua ei ole tarpeen järjestää. Lomakkeen lähettäminen ei vielä velvoita mihinkään. Voit olla meihin milloin tahansa yhteydessä maksutta myös ennen lomakkeen lähettämistä.

Sopimuksen laatiminen onnistuu sekä etätoimeksiantona että toimistollamme Turussa.