ASIANOSAISEN AVUSTAMINEN OIKEUDENKÄYNNISSÄ

Oikeudenkäynnin asianosaisella voi olla kolmenlaisia avustajia

  1. asianajajia
  2. luvansaaneita oikeudenkäyntiavustajia eli niin kutsuttuja lupalakimiehiä sekä
  3. julkisia oikeusavustajia.

Yleisinä kelpoisuusvaatimuksina kaikissa näissä tehtävissä on oikeustieteen maisterin tutkinto, riittävä työkokemus ja erillinen asianajajan tai lupalakimiehen tutkinto.

Avustajalla tarkoitetaan henkilöä, joka toimii jutussa asianosaisen ohella. Asiamies puolestaan toimii asianosaisen sijasta.