Dopingrikos

Joka laittomasti

  1. valmistaa tai yrittää valmistaa dopingainetta,
  2. tuo tai yrittää tuoda maahan dopingainetta tai
  3. myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää dopingainetta,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, dopingrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Dopingrikoksesta tuomitaan myös se, joka pitää hallussaan dopingainetta todennäköisesti tarkoituksenaan levittää sitä laittomasti.
 

Törkeä dopingrikos

Jos dopingrikoksessa

  1. rikoksen kohteena on huomattavan suuri määrä dopingainetta,
  2. tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä,
  3. rikos tehdään osana laajamittaisen dopingrikoksen tekemistä, erityisesti osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa tai 
  4. dopingainetta levitetään alaikäisille

ja dopingrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä dopingrikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
 

Lievä dopingrikos

Jos dopingrikos, huomioon ottaen dopingaineen määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä dopingrikoksesta sakkoon.