ENNAKKOPERINTÖ

Ennakkoperintö on lahja, jonka perittävä on eläessään antanut rintaperilliselle. Ennakkoperintö on vähennettävä perinnöstä, ellei muuta ole määrätty tai olosuhteisiin katsoen otaksuttava tarkoitetun. Jos ennakon saajana on muu perillinen, on vähentäminen tehtävä vain, jos omaisuutta annettaessa on niin määrätty tai olosuhteiden perusteella on katsottava niin tarkoitetun.

Rintaperilliselle annettua tavanomaista suurempaa lahjaa pidetään pääsääntöisesti ennakkoperintönä, ellei lahjanantaja ole erikseen määrännyt esimerkiksi lahjakirjassa, että lahjaa ei oteta huomioon ennakkoperintönä.