KIINTEISTÖVERO

Kiinteistön arvon perusteella maksetaan kiinteistön sijaintikunnalle vuosittain kiinteistövero. Kiinteistövero koskee sekä rakennuksia että maapohjaa, lukuun ottamatta metsää ja talousmaata.

Kiinteistöveron maksaa se, joka omistaa kiinteistön tai jolla on hallintaoikeus kiinteistöön kalenterivuoden alkaessa.

Kunta päättää veroprosentit vuosittain seuraavissa rajoissa:

  • yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 - 1,55 %
  • vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37 - 0,80 %
  • muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,80 - 1,55 %
  • rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00 - 3,00 %. Pääkaupunkiseudun ja sen kehysalueen kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on vähintään 1,5 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia.