Olosuhdeselvitys

 

Huoltajuuskiistan olosuhdeselvityksen tarkoituksena on saada tarkempaa tietoa vanhempien ja lapsen tilanteesta, kun vanhemmat ovat eri mieltä merkittävistä huoltajuuskiistan kysymyksistä.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 16§: Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevassa asiassa on tuomioistuimen hankittava selvitys sen kunnan sosiaalilautakunnalta, missä lapsella, lapsen vanhemmilla, huoltajalla ja huoltajaksi esitetyllä on asuinpaikka. Jos tällaisella henkilöllä ei ole asuinpaikkaa Suomessa, selvitys on hankittava sen kunnan sosiaalilautakunnalta, jossa henkilö oleskelee. Selvitystä ei kuitenkaan ole hankittava, jos on ilmeistä, että se ei ole tarpeen asian ratkaisemisen kannalta.

Olosuhdeselvitykseen kuuluu molempien vanhempien haastattelu, vanhempien yhteishaastattelu, mahdollisesti lapsen kuuleminen, asiakirjojen kerääminen ja tutkiminen sekä kotikäynnit vanhempien luona. Olosuhdeselvityksen tarkoituksena ei siis ole asian ratkaiseminen, vaan tarpeellisen tiedon tuottaminen tuomioistuimelle.