VEROVAPAAT LAHJAT

Tietyt vastikkeettomat saannot on säädetty lahjaverosta vapaaksi. Lahjaveroa ei tarvitse maksaa tavanomaisesta koti-irtaimistosta, joka on tarkoitettu lahjansaajan tai hänen perheensä henkilökohtaiseen käyttöön. Verovapaus ei kuitenkaan koske koti-irtaimistolahjaa, jonka arvo on yli 4000€.

Lahjaverosta vapaa on myös sellainen lahja, joka on käytetty tai annettu käytettäväksi lahjansaajan kasvatukseen, koulutukseen tai elatukseen. Lahjansaajalla ei tule olla mahdollisuutta käyttää varoja muuhun, joten esimerkiksi pelkkä lausuma lahjakirjassa ei täytä verovapauden edellytyksiä.

Lisäksi lahjaveroa ei tarvitse maksaa muusta lahjasta, jonka arvo on alle 4000€. Jos lahjansaaja on saanut samalta henkilöltä kolmen vuoden kuluessa useampia lahjoja, näistä on kuitenkin suoritettava lahjaveroa, jos niiden yhteenlaskettu arvo ylittää 4000€. Verosta vähennetään se lahjavero, joka lahjoista on mahdollisesti jo maksettu. Eri lahjanantajilta saadut lahjat verotetaan erikseen.

Lahjaveroa ei myöskään tarvitse maksaa yksityisoikeudelliselle yleishyödylliselle yhdistykselle annetusta lahjasta eikä julkisyhteisölle annetusta lahjasta. Julkiyhteisöihin luetaan valtio ja sen laitokset, maakunta, kunta ja kuntayhtymä sekä seurakunta. Lisäksi lahjana saatu elinkautinen nautintaoikeus, eläke ja muu elinkautinen tai määrävuosiksi annettu etuus on lahjaverosta vapaa.