KUOLINPESÄN VEROKOHTELU

Kuolinpesää verotetaan henkilön kuolinvuodelta sekä vainajan että pesän tuloista. Verovuoden veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot yhdistetään siten, että kuolinvuodelta toimitettavassa verotuksessa vero maksuunpannaan koko verovuoden tulojen perusteella. Kuolinvuoden jälkeen kuolinpesää verotetaan erillisenä verovelvollisena ilman aikarajoja.  

Erillisenä verovelvollisena verotettavan kuolinpesän osakkaan saama osuus kuolinpesän tulosta on verovapaata. Näin ollen, jos kuolinpesä saa verovuonna vuokratuloja esimerkiksi 10 000 €, se maksaa niistä pääomatuloveroa voimassa olevan pääomatuloverokannan mukaisesti 3000 €, ja loput 7000 € jaetaan kuolinpesän osakkaiden kesken verovapaasti.

Jos kuolinpesä harjoittaa elinkeinotoimintaa, kuolinpesää aletaan verottaa yhtymänä sen jälkeen kun kuolinvuoden päättymisestä on kulunut kolme vuotta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kolmen vuoden jälkeen kuolinpesän verovelvollisuus lakkaa ja yritystulot jaetaan verotettavaksi kuolinpesän osakkaiden tulona

Jos kuolinpesässä on vain yksi osakas, yleisen käytännön mukaan häntä pidetään jäämistöstä saadun tulon ja varallisuuden osalta verovelvollisena perunkirjoituksesta alkaen.

Jos kiinteistön osalta tehdään osittainen perinnönjako, jaettua osaa verotetaan verotusyhtymänä, jos sitä hoidetaan yhteiseen lukuun. Ulkomaista kuolinpesää verotetaan kuten yhteisöä. Kuolinpesä lakkaa kun se on jaettu.