Jos tekijä erehtyy pitämään tekoaan sallittuna, hän on rangaistusvastuusta vapaa, jos erehtymistä on pidettävä ilmeisen anteeksiannettavana seuraavien seikkojen vuoksi:

1.lain puutteellinen tai virheellinen julkistaminen;
2.lain sisällön erityinen vaikeaselkoisuus;
3. viranomaisen virheellinen neuvo; tai
4. muu näihin rinnastettava seikka.