Opintolainahyvitys

Opintolainahyvitys on Kelan maksama opintolainan lyhennys korkeakouluopiskelijalle.

Voit saada opintolainahyvityksen, jos

  • olet nostanut opintolainaa korkeakouluopintojen aikana yli 2 500 euroa
  • suoritat hyvitykseen oikeuttavan tutkinnon määräajassa ja
  • olet aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintosi 1.8.2014 tai sen jälkeen.

Kelan maksama opintolainahyvitys eli opintolainan lyhennys voi olla jopa kolmasosa opintolainasi määrästä. Opintolainahyvitys on 40 % huomioon otettavan opintolainan 2 500 euroa ylittävästä määrästä.

Opintolainansaajalle voidaan myöntää opintolainahyvitys vain hänen ensimmäiseksi suorittamansa korkeakoulututkinnon perusteella. Jos opintolainansaaja on suorittanut sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon, ensimmäiseksi suoritetuksi korkeakoulututkinnoksi katsotaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen, jollei opintolainahyvitystä ole myönnetty opintolainansaajan hakemuksesta jo alemman korkeakoulututkinnon perusteella.

Opintolainahyvitystä ei tarvitse yleensä hakea erikseen, vaan Kela myöntää sen automaattisesti siihen oikeutetuille.