OPINTOTUKI

Opintotukena voidaan myöntää

 1. opintorahaa
 2. asumislisää ja
 3. opintolainan valtiontakausta.

Opintotukea voidaan myöntää peruskoulun jälkeisiin päätoimisiin opintoihin, jos opinnot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Opinnoissa on edistyttävä riittävästi, jotta opintotukea voidaan maksaa. Opintojen aikana saadut tulot vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa opintotukea voi nostaa.

Ulkomailla harjoitettaviin opintoihin opintotukea myönnetään Suomen kansalaiselle, jolla on ollut kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan opintojen alkamista edeltävän viiden vuoden aikana ja jonka oleskelua ulkomailla voidaan pitää tilapäisenä.

Korkeakoulussa opintotukea myönnetään opiskelijalle, joka suorittaa:

 1. alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa taikka tieteellistä, taiteellista tai ammatillista jatkotutkintoa;
 2. ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
 3. maahanmuuttajille suunnattua koulutusta
 4. erillistä ammatillista täydennyskoulutusohjelmaa; tai
 5. ammatilliseen tai virkakelpoisuuteen tähtäävää muuta opintokokonaisuutta, jos opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon.

Muussa oppilaitoksessa opintotukea myönnetään opiskelijalle, joka suorittaa:

 1. ammatillista koulutusta;
 2. näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta tai muuta ammatillista lisäkoulutusta;
 3. lukiokoulutusta tai maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävää lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta;
 4. opetukseen kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa taikka Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa

Oppisopimuskoulutukseen tai opiskeluun avoimessa yliopistossa ei voi saada opintotukea.