Perinnöttömäksi tekeminen

Rintaperillisen eli lapsen tai näiden jälkeläisten oikeus lakiosaan on Suomessa erittäin vahva oikeus. Perinnöttömäksi tekeminen on tämän arvovalinnan vuoksi tehty haastavaksi. Oman jälkeläisensä voi kuitenkin tietyissä tapauksissa tehdä perinnöttömäksi, jolloin siitä on nimenomaisesti ja perustellusti määrättävä testamentilla. 

Perinnöttömäksi voi tehdä lakiosaan oikeutetun kun:

  • tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää tai tämän läheistä
  • tämä viettää jatkuvasti kunniatonta tai epäsiveellistä elämää

Sen, joka vetoaa perinnöttömäksi tekemiseen on näytettävä peruste toteen. Tällä tarkoitetaan siis kuolinpesän muuta osakasta, joka vaatii, että testamentin tekijän tahto toteutuu. 

Tahallisella rikoksella syvästi loukkaaminen määritellään, mikäli perinnöttämäksi tehty moittii testamenttia, perinnön jättäjän kuoleman jälkeen tuomioistuimessa. Tästä johtuen testamenttia laadittaessa voidaan ainoastaan arvioida määräyksen menestymismahdollisuudet. Arviointiin saadaan suuntaviivoja oikeuskäytännössä, jossa esimerkiksi perinnöttämäksi on voitu tehdä lähestymiskieltoon määrätty vanhempiinsa väkivaltaa kohdistanut lapsi. Kunniattomaksi ja epäsiveelliseksi elämäksi on riittänyt toistuva vankilakierre silloinkin, kun rikokset eivät ole kohdistuneet lähiomaisiin. 

Perinnöttömäksi tehdyn lakimääräinen perintö "tipahtaa" alaspäin eli siirtyy perinnöttämäksi tehdyn lakimääräisille perillisille.