PROKURA

Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja voi valtuuttaa määrätyn henkilön prokuristikseen antamalla hänelle valtakirjan, joka valtakirjan tekstissä nimenomaan selitetään prokuraksi, tai muulla tavoin todistettavasti osoittamalla hänet prokuristikseen.

Prokuristi saa kaikessa, mikä kuuluu päämiehen liikkeen harjoittamiseen, toimia päämiehen puolesta ja kirjoittaa hänen toiminimensä. Prokuristi ei kuitenkaan saa ilman erityistä valtuutusta luovuttaa päämiehen kiinteätä omaisuutta tai tontinvuokraoikeutta eikä hakea kiinnitystä niihin.

Prokura voidaan antaa myös usealle henkilölle siten, että he ainoastaan yhdessä voivat sitä käyttää (yhteisprokura).

Prokuristin tulee kirjoittaessaan toiminimen osoittaa prokuratehtävänsä asianmukaisella lisäyksellä, kuten prokuristina, per procuram, p.p. tai muulla vastaavalla tavalla. Prokuristi ei saa siirtää prokuraa toiselle henkilölle.

Jos prokura on kirjallinen, prokuristilla on oikeus edustaa elinkeinonharjoittajaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona.

Prokura voidaan milloin tahansa peruuttaa. Päämiehen kuolema ei aiheuta prokuran lakkaamista.