SYYTENEUVOTTELU

Syyteneuvottelua koskevat säännökset tulivat voimaan vuoden 2015 alusta. Syyteneuvotteluun kohdistuvat säännökset ovat laissa oikeudenkäynnistä rikosasioissa ja rikoslaissa.

Syyteneuvottelussa syyttäjä sitoutuu tuomioesityksessä vaatimaan rangaistusta lievennetyn rangaistusasteikon mukaisesti. Rangaistus voi olla enintään 2/3 normaalin rangaistusasteikon mukaisesta rangaistuksesta.

Syyteneuvottelun edellytykset ovat seuraavat:

  1. epäillystä rikoksesta ei ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin kuusi vuotta vankeutta,
  2. epäilty rikos ei ole seksuaalirikos tai väkivaltarikos
  3. rikoksesta epäilty tai rikosasian vastaaja tunnustaa epäillyn rikoksen ja suostuu asian käsittelyyn tunnustamisoikeudenkäynnissä,
  4. syyttäjä ja rikoksesta epäilty tai rikosasian vastaaja ovat yhtä mieltä syyksiluettavasta rikoksesta ja
  5. asianomistaja on ilmoittanut esitutkinnassa, ettei hänellä ole vaatimuksia asiassa, tai hän suostuu asian käsittelyyn tunnustamisoikeudenkäynnissä.

Syyteneuvottelussa ei ole ikärajoitusta. Se soveltuu siten myös rikoksiin, joiden tekijä on ollut teon tehdessään alle 18-vuotias.