Tulonhankkimisvähennys

Verovelvollinen saa vähentää verotettavasta palkkatulostaan tulonhankkimisvähennyksenä 620 euroa, tai mikäli tulojen määrä on alle 620 euroa, enintään palkkatulon määrän.

Lisäksi palkkatulosta saa vähentää erikseen kokonaan työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, työttömyyskassamaksut, vähennyskelpoiset matkakulut työpaikan ja kodin välillä sekä muut palkkatulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot siltä osin, kuin niiden yhteismäärä ylittää tulonhankkimisvähennyksen määrän.

Tulonhankkimisvähennys myönnetään viran puolesta, eikä verovelvollisen tarvitse erikseen hakea sitä.

Tuloksi, joista tulonhankkimisvähennys saadaan tehdä, katsotaan vain palkkatulot. Palkkatuloa on palkka, palkkio, osapalkkio sekä muu etuus ja korvaus, joka maksetaan virasta tai toimesta tai sellaisesta työstä, tehtävästä tai palveluksesta, joka tehdään tehtävän antajalle korvausta vastaan.