Opintolainavähennys

Jos olet valmistunut määräajassa ja lyhennät opintolainaa, saat verotuksessa tietyin edellytyksin opintolainavähennyksen. 

Vähennystä myönnettäessä otetaan huomioon opintolainat, jotka olet nostanut 1.8.2005 tai sen jälkeen aloitettujen korkeakouluopintojen aikana. Opintolainavähennys myönnetään, jos

  • olet ottanut ensimmäisen opiskelupaikan vastaan korkeakoulussa 1.8.2005 tai sen jälkeen ja
  • olet suorittanut korkeakoulututkinnon määräajassa ja
  • olet läsnä olevana aloittanut sen suorittamisen 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Uusi opintolainahyvitys koskee uusia opiskelijoita ja aikaisemmin opintonsa aloittaneet säilyvät vähennysjärjestelmän piirissä.

Vähennykseen vaaditaan, että olet suorittanut ylemmän korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon. Myös alempi korkeakoulututkinto riittää, jos sinut on valittu suorittamaan pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa. Vähennyksen edellytyksenä on, että ylempään korkeakoulututkintoon käyttämäsi aika on ylittänyt suositusajan enintään kahdella lukuvuodella. Alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon aika saa ylittää suositusajan enintään vuodella.

Jos edellytykset täyttyvät, saat vähentää veroistasi sen summan, jonka olet vuoden aikana maksanut opintolainan lyhennystä. Vähennyksen enimmäismäärä on 30 % siitä summasta, jolla vähennykseen oikeuttava opintolaina ylittää 2 500 euroa. Vähennysoikeus koskee niitä lainanlyhennyksiä, jotka maksat tutkinnon suorittamisvuotta seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Vähennys tehdään verosta

Jos vähennyksen määrä on suurempi kuin verojen määrä eli koko summaa ei voi vähentää veroista, syntyy vähentämättä jääneestä osasta opintolainavähennyksen veroalijäämä. Se vähennetään ilman eri vaatimusta seuraavien 10 vuoden aikana. Tutkinnon suorittamisvuodesta on kuitenkin saanut kulua korkeintaan 15 vuotta.