Sopimusehdot ja etämyynnin ennakkotiedot

1. Palveluntarjoaja

Asianajotoimisto Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy (2635634-7). Postiosoite: Yliopistonkatu 26 B, 5. krs., 20100 TURKU. Puhelinnumero: +358 50 470 0486. Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@lakihhr.fi.

2. Palvelun pääominaisuudet

Asianajotoimisto Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy tarjoaa Verkkoasiakirja.com-palvelun kautta asiakirjoja. Palvelu toteutetaan siten, että asiakas ensin täyttää asiakirjalomakkeen, jolloin palveluntarjoaja saa lomaketiedot. Tämän jälkeen palveluntarjoaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen varmistaakseen asiakirjan oikean sisällön ja tarkoituksen sekä laatii asiakirjan asiakkaan ilmoittamien tietojen pohjalta. Tämän jälkeen asiakirja toimitetaan asiakkaalle.

Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä laatimasta asiakkaan tilaamaa asiakirjaa, mikäli palveluntarjoaja katsoo, ettei asiakirjaa voida asiakkaan antamien tietojen perusteella laatia tai jos asiakirjan laatiminen estyy muusta syystä.

Asianajotoimisto Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy tarjoaa myös perinteistä lakipalvelua (www.lakihhr.fi), jonka ehdoista ja hinnoista sovitaan erikseen asiakkaan kanssa.

3. Hintatiedot

Asiakirjojen hinnasto löytyy osoitteesta http://www.verkkoasiakirja.com/hinnasto/. Kaikki ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Mikäli kyseessä on poikkeuksellisen laaja toimeksianto tai siinä on kansainvälisoikeudellisia liityntöjä, jotka vaativat lomakkeen lähettämisen ja yhteydenoton lisäksi muita huomattavia toimenpiteitä, hinnoitteluperusteesta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.

4. Maksutiedot ja tilausvahvistus

Palveluntarjoaja lähettää asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen sähköisen linkin, josta asiakas siirtyy maksamaan laskun. Laskun voi maksaa myös sähköpostissa ilmoitettuja tilitietoja käyttäen palveluntarjoajan tilille. Asiakkaan pyytäessä tai erikseen sovittaessa laskutus voidaan hoitaa myös erikseen sovitulla tavalla toimittamalla asiakkaalle lasku. Laskun maksuaika on 14 päivää.

Palveluntarjoaja toimittaa tilaajalle vahvistuksen tehdystä sopimuksesta sähköpostitse. Tilausvahvistukseen sisältyy peruuttamislomake ja -ohje.

Jos palveluntarjoaja on jostain syystä estynyt ottamaan toimeksiantoa vastaan, palautetaan ennakkoon maksettu suoritus lyhentämättömänä asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille.

5. Muutokset asiakirjan toimittamisen jälkeen

Palveluntarjoaja sitoutuu laatimaan ja toimittamaan asiakkaalle uuden asiakirjan, mikäli esimerkiksi asiakkaan tarkoitus asiakirjan sisällön suhteen on muuttunut tilauksen tekemisen jälkeen. Asiakkaan on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta palveluntarjoajalle 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä.

6. Peruuttamisoikeus

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla palveluntarjoajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tekemisestä eli lomakkeen lähettämisestä.

Jos palvelun suorittaminen on kuluttajan pyynnöstä aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, kuluttajan on kuluttajansuojalain 6 luvun 19 §:n  mukaan peruuttamistapauksessa maksettava peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta elinkeinonharjoittajalle kohtuullinen korvaus. Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, tältä saa vaatia korvausta sellaisesta palvelusta, jonka palveluntarjoaja on sopimuksen mukaisesti tosiasiallisesti suorittanut ennen peruuttamista.

Lähettäessään asiakirjan tilauslomakkeen kuluttaja voi antaa suostumuksensa siihen, ettei hänellä ole kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu.

Peruuttamislomake ja -ohje löytyy myös osoitteesta www.verkkoasiakirja.com/peruuttamislomakeohje.

7. Palveluntarjoajan vastuu verkkosivujen ja asiakkaan antamista tiedoista

Näiden sivujen neuvot ovat yleisiä ohjeita, jotka eivät välttämättä sovellu sellaisenaan käytettäväksi kaikissa tapauksissa. Palveluntarjoaja ei vastaa tilaajan itsensä antamien tietojen osalta asiakirjojen mahdollisista puutteellisuuksista taikka virheistä, eikä siten ole korvausvastuussa tällöin mahdollisesti syntyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntarjoajalle lähetettävän sähköisen viestin lähettäminen sekä perille saapuminen ovat lähettäjän vastuulla.

Palveluntarjoajalla on toiminnastaan kattava vastuuvakuutus. Palveluntarjoaja vastaa asiakkaalle aiheutuvista vahingoista, joista palveluntarjoaja on vahingonkorvausvastuussa, vastuuvakuutuksen enimmäismäärään eli 200.000,00 euroon asti.

8. Oikeussuojakeinot

Palvelua koskevan kirjallisen reklamaation voi lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu@lakihhr.fi tai postitse Yliopistonkatu 26 B, 5. krs., 20100 TURKU.

Tilaajalla on myös mahdollisuus ottaa yhteyttä kunnalliseen kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/asiointi) tai tehdä valitus kuluttajariitalautakunnalle: Kuluttajariitalautakunta, PL 306, 00531 HELSINKI. Verkkosivut: www.kuluttajariita.fi.