Puolisoiden velat

Kumpikin puoliso vastaa yksin siitä velasta, minkä hän on tehnyt ennen avioliittoa tai sen aikana. Velasta, jonka jompikumpi on tehnyt perheen elatusta varten, vastaavat kuitenkin puolisot kumpikin omasta ja toisensa puolesta. Tämä ei kuitenkaan koske rahalainaa, jonka toinen puoliso on ottanut, eikä myöskään tilannetta, jossa velkoja on tietänyt, että puolisot välien rikkoutumisen vuoksi asuvat erillään. Velasta, jonka molemmat puolisot ovat yhdessä avioliiton aikana tehneet, puolisot vastaavat kumpikin omasta ja toistensa puolesta, ellei toisin ole sovittu.

Jos puoliso käyttää väärin oikeuttaan ottaa velkaa, josta toinenkin puoliso tulee olemaan vastuussa, tuomioistuin voi julistaa hänen menettäneen mainitun oikeuden. Tuomioistuimen päätös voidaan kuitenkin peruuttaa, jos puolisot sopivat asiasta toisin tai siihen on aihetta muuttuneiden olosuhteiden vuoksi.

 

Lue lisää: Avioliiton esteet, Vihkiminen, Perheasioiden sovittelu, Yhteiselämän lopettaminen ja avioero, Puolisoiden omaisuus, Avioehtosopimukset ja puolisoiden väliset lahjat, Puolison elatus, Osituksen sovittelu, Omaisuuden ositus, Avioliiton kansainväliset säännökset