Mitä reklamaatio koskee? *
Kirjoita tähän, kuka on sopimuksen toinen osapuoli, siis taho, johon reklamaatio kohdistestaan.
Kirjoita tähän lyhyt tapahtumankuvaus ja kuvaus sopimuksesta tai palvelusta, jota reklamaatio koskee.
Kirjoita tähän, mitä vaadit korvattavaksi tai muutettavaksi. Esimerkiksi kärsityn vahingon tai vaadittavan hinnanalennuksen määrä tai se, ettei sopimus ole sitova. Kirjoita myös, millä perusteella katsot olevasi oikeutettu edellä esitettyihin vaatimuksiin. Vaatimusten perusteet kannattaa eritellä niin tarkasti kuin mahdollista.