Lakikirjasto - TIETOA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

 

 

Nämä sivut sisältävät yleisiä ohjeita ja kirjoittamishetkellä voimassa olleita säännöksiä, jotka eivät välttämättä sovellu sellaisenaan käytettäväksi kaikissa tapauksissa. Palveluntarjoaja ei vastaa sivuilla olevien tietojen ajantasaisuudesta. Palveluntarjoaja ei ole korvausvastuussa tietojen käyttämisestä mahdollisesti syntyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista.